Windykacja wierzytelności

windykacja wierzytelności

Windykacja wierzytelności?

Kancelaria Windykacyjna Windyk.pl – windykacja wierzytelności to nasza Specjalność! Pomożemy Ci w odzyskaniu długu. W ramach prowadzonych procesów windykacyjnych oferujemy kompleksową obsługę, zaczynając od analizy wypłacalności dłużnika poprzez polubowne rozwiązanie sporu, prowadzenie postępowania sądowego, aż po egzekucję należności.

Windykacja wierzytelności polubowna – przedsądowa

W ramach windykacji polubownej dochodzimy dla naszych Klientów wymagalnych należności. Kluczowe znaczenie dla procesu odzyskiwania należności ma szybka reakcja wierzyciela. W procesie windykacji nie można dopuścić, aby dłużnik wyzbył się majątku przed rozpoczęciem windykacji. Każde postępowanie egzekucyjne musi zostać poprzedzone postępowaniem polubownym (zawezwaniem do zapłaty). Postępowanie polubowne stwarza możliwość podjęcia najszybszych działań windykacyjnych, jak również jest obowiązkowym elementem przed wystąpieniem z powództwem na drogę sądową.

Kancelaria w zakresie windykacji polubownej świadczy usługi polegające m. in. na sporządzaniu wezwań do zapłaty, negocjowaniu z dłużnikami warunków spłat, zawierania ugód pozasądowych.

Windykacja wierzytelności na drodze sądowej

W ramach windykacji sądowej, Zespół Kancelarii reprezentuje Klienta na drodze sądowej, począwszy od złożenia pozwu do Sądu, aż po wydanie prawomocnego wyroku, na podstawie którego można skutecznie dochodzić wierzytelności.

Kancelaria w zakresie windykacji sądowej świadczy usługi polegające na występowaniu do Sądu z powództwem o zapłatę, reprezentowanie wierzyciela na rozprawie, sporządzaniu niezbędnych pism procesowych w toku procesu, zawieranie ugód sądowych, składanie środków zaskarżenia oraz zabezpieczenie wierzytelności, np. poprzez ustanawianie hipoteki.

Windykacja wierzytelności na drodze egzekucji

W ramach windykacji na drodze egzekucji, Zespół Kancelarii Windykacyjnej Windyk.pl reprezentuje Klienta w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego, zaczynając od złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, aż po wyegzekwowanie całości należności.

Na etapie windykacji egzekucyjnej, Kancelaria zajmuje się składaniem do komornika sądowego wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz koordynowaniem prowadzonej egzekucji.

Zespół Kancelarii Windykacyjnej w Warszawie (dzielnica Śródmieście) ul. Bracka 20/7A świadczy usługi na terenie całej Polski.

Procedura zlecenia windykacji

Zeskanuj

Zeskanuj dokument, z którego chcesz odzyskać należność.

Wypełnij

Wypełnij formularz windykacyjny znajdujący się poniżej.

Poczekaj

W ciągu 12 h, zweryfikujemy Twój formularz i prześlemy dalsze informacje.

Zaakceptuj

Podpisz umowę, odeślij ją do nas i czekaj na swoje pieniądzę.

Formularz zlecenia windykacji


Zadzwoń

Napisz

Adres

Kancelaria Windykacyjna
ul. Bracka 20 lok. 7A, 00-028 Warszawa
Grupa Prawna Delikt.pl Sp. z o.o. NIP w organizacji
KRS w organizacji, REGON w organizacji

Lokalizacja

Przewiń do góry